Fixarna

Fakta

 • Typ av arbete:  Matlagning, Uteverksamhet, Vaktmästeri
 • Geografiskt område:  Johannelund
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Fixarna är en daglig verksamhet för dig som vill ha varierande aktiviteter i
mindre grupp. Hos Fixarna kan du arbeta med buduppdrag, matlagning, demontering för återvinning och postleverenser.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Skogslyckegatan 18c
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Fixarna
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 69 44
 • E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar