Företagsplatser

Fakta

 • Typ av arbete:  Företagsplatser
 • Geografiskt område:  Tannefors
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Vill du arbeta på ett företag men behöver stöd på jobbet för att det ska fungera
bra? Företagsplatser har kontakt med många arbetsplatser i Linköping. Vi jobbar
med att hitta en arbetsplats som fungerar för dig.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: |Bangårdsgatan 6
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Företagsplatser
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 68 16
 • E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar