Edhaga gård

Fakta

  • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
  • Geografiskt område:  Slaka
  • Utförare:  Leanlink
  • Målgrupp:  Beslut från LSS
  • Antal platser: 6

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Edhaga gård
  • Postadress: 585 97 Linköping
  • Telefon: 013 - 880 78

Kvalitetsundersökningar