Ljungsbro Kohagsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

I parken kan barnen åka segelbåt och rida på den gröna draken. Klättra uppför repen med de gröna rockringarna. Få fart i gungorna. Räkna svarta prickar på nyckelpigans röda kropp. Gå trappan uppför nyckelpigans rygg och åk nedför rutschkanan. Kliv in i ångbåten och bestäm båtens färdriktning med hjälp av rodret. Sitt på bänkarna eller runt trädet.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se