Berg Sjöliden

Fakta

Geografiskt område:  Berg

Beskrivning

På promenadavstånd från lekplatsen vid Durkvägen ligger den kuperade lekplatsen. Hoppa på stockar uppför slänten och hitta en plats med lekhus. Åk nedför tubrutschkanan och kom ut vid regnskyddshuset. När det regnar rinner vattnet ned till ett fågelbad och till lekstenarna. Parken har flera olika rum och nya planteringar med träd och blommande buskar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se