Berga Knektgatan

Fakta

Geografiskt område:  Berga

Beskrivning

På gång- och cykelbanan vid Tinnerbäcken finns två färgglada gummimattor med lekredskap. Barnen kan gunga i stora kompisgungan, ropa till varandra genom talrör, klättra i lekhuset, åka rutschkanan, snurras i snurrkoppen eller på snurrpinnen och vila i hängmattan. Du kan också följa grusstigen ned mot bäcken som leder till aktivitetsparken för spontanidrott och lek.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se