Berga Knektgatan - Aktivitetspark

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Berga

Beskrivning

Gå ned till vattnet och utöva din favoritsport i parken som ligger mellan skogen, bäcken och ängsmarken. Parken är indelad i olika aktiviteter. På konstgräsmattan finns spelplaner för basket, landbandy och fotboll. Det går också att ta med sig nät och fästa i sidstolparna, för att spela till exempel badminton eller volleyboll.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se