Berga Riktaregatan

Fakta

Geografiskt område:  Berga

Beskrivning

I den gröna korridoren mellan bostadsområdena finns fyra kvadratformade ytor för lek; gungor ovanför gummimattan, klätterställning ovanför sanden, sandlåda och en hängmatta. Bredvid finns sittbänkar, bärbuskar och gräsmattor. Närmare Tinnerbäcken ligger en grusplan för boulespel. Bli aktiverad i parken eller vila och se på molnen från hängmattan. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se