Berga Stallmästaregatan

Fakta

Geografiskt område:  Berga

Beskrivning

Följ gång- och cykelvägen mot skogsområdet och hitta en trädomsluten plats för lek. Vippa åt olika håll på fjädergungan med plats för fyra barn eller sitt upp på gunghästen. Klättra upp i lekhuset och åk nedför rutschkanan. Det finns även två gungor och sandlåda med en träsarg och leksten.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se