Bestorp Sjölundsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Bestorp

Beskrivning

Det här är en lekplats för barn i alla åldrar som älskar att klättra! Lek i den blå klätterställningen med roterande klättring på hög höjd, klättervägg, gummiramp och ränna att glida ned på. Här finns även en klätterställning med nättak, repstegar, ribbänk och vägg med klätterfästen. Barnen kan även gunga, leka i sand, vila på bänkar och sitta på gungdjur.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se