Bestorp Sågvägen

Fakta

Geografiskt område:  Bestorp

Beskrivning

Vila eller lek majestätiskt vid kungastolen, bordet och kungabänken. Lek på ställningen med klätternät, volträcke och rutschkana. Vippgunga på båten eller fisken, snurra runt på det roterande hjulet och svinga i gungorna. Baka vid bordet i sandlådan med träsarg. Samlas för picknick vid borden och bänkarna mitt i parken.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se