Brokind Bokskogsvägen

Fakta

  • Geografiskt område:  Brokind

Beskrivning

Linköpings kommun planerar för en ny lekplats i Brokind på Bokskogsvägen. I skisserna finns planer på naturlek i ek- och hasseldungen, en samlingsplats med lek med redskap för små och lite äldre barn, informella sittplatser på träplatåer. Stockar och stenar för balans och utmanande rörelse. Gunga och kanske en rutschkana.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar