Brokind Växelbacken

Fakta

Geografiskt område:  Brokind

Beskrivning

Gå upp för trappan eller klättra på nätet till tornet på klätterställningen med rutschkana. Hoppa mellan stockar och stenar i motorikbana eller gå på de mjuka sitsarna. Sitt flera tillsammans på den bred gungbräda. Ta med leksaker till sandlådan med sittkant och ett litet lekhus. I parken finns även tre gungor, sittbänkar och en piruett att snurra runt på.  

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se