Ekholmen Centrum

Fakta

Geografiskt område:  Ekholmen

Beskrivning

På höjden vid äppelträdet finns lekplatsen med gungor, klätterställningar, bakbord, sandlåda, lekhus och fjädergungande djur. På fyrväpplingen kan barnen sitta på varsin plats och vippas åt olika håll. På de två stora klätterställningarna finns spännande tornados att svinga runt i och glider att rutscha nedför. Testa ringen Supernova eller motorikbanan av stock och sten.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se