Ekholmen Grindstugevägen

Fakta

Geografiskt område:  Ekholmen

Beskrivning

På sandplanen finns lek för små och något äldre barn. Till klätterhuset kan barnen välja trappstegen eller klätterväggen för att ta sig in i lekhuset. Barnen kan sedan åka ut på rutschkanan. Testa den fjädervippande plattan med stödring och sittdyna. Använd asfaltsplanen för att cykla, åka inlines eller spela basket. Smaka vinbär på sommaren.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se