Ekholmen Kryddvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ekholmen

Beskrivning

Spring på grusgångar mellan svajande buskar och upptäck platser med olika lekmöjligheter. Hitta fram till den guppande båten som seglar i havet med röda fiskar och gula sjöstjärnor. Ta trappan upp i utkikstornet, åk rutschkanan ned och ta dig upp igen på klätterväggen. I parken finns även boulebana, sittplatser med bord, sandbord, kompisgunga och spelplan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se