Ekkällan Magistratshagen

Fakta

Lekplatsen vid Magistratshagen Ekkällan
  • Geografiskt område:  Ekkällan

Beskrivning

På ängarna i Magistratshagen finns utrymme för lek och spontanidrott. Naturmiljön och lekplatserna flyter samman och barnen leker i naturen, på fotbollsplaner, asfalterade spelplaner, i klätterställningar, gungor och sandlådor. I naturområdet finns flera samlingsplatser, bergshällar, picknickbord, grillplats och på bänkar under träden.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar