Ekängen Blomkålsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ekängen

Beskrivning

Här finns gott om klättringsmöjligheter upp till lekställningen med tubrutschkana. Motorikbana i naturträ som erbjuder balansövningar på trästockar, uppspända rep och klätternät. Spela landbandy på asfaltsplanen med sarg eller kasta bollar i korgarna på basketplanen. Det finns även flera bollplank. Lite lugnare tempo kan hittas vid sittplatserna och bakbordet i sandlådan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se