Garnisonen Garnisonsvägen - Aktivitetspark

Fakta

Geografiskt område:  Garnisonen

Beskrivning

Kom och testa parkourparken. Stretcha axel och arm eller stå på balansplattan bland rörelseredskapen. Svinga i femgungan eller vila i korggungan. I parken finns även basketplan, bollplank, panna för bollspel i mindre grupp, konstgräsplan och ett gult klätternät.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se