Garnisonen Plutonsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Garnisonen

Beskrivning

Här kan barnen hitta in till lekplatsen via naturstigarna genom skogen eller via gång- och cykelbanan. Redskapen erbjuder fartfyllda rörelser som ger olika fysiska upplevelser. Känn hur farten accelererar i linbanan, rotationen i karusellen och tyngdkraften i vippgungan. Åk BMX på grusbanan eller vila på den öppna gräsmattan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se