Gistad Kalkstensvägen

Fakta

Geografiskt område:  Gistad

Beskrivning

Nedanför pulkabacken ligger lekplatsen med eldstad, basketkorg, ringkarusellen Supernova, gungor och gunghästar. Det finns även en klätterställning med fyra olika plannivåer och under finns lekrum på gummimattan. Från trädäcket kan man titta på de som åker pulka eller leker i sandlådan med den trekantiga granitstenen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se