Gistad Sandstensvägen

Fakta

Geografiskt område:  Gistad

Beskrivning

I parken kan man svinga i gungor eller sitta på träskivor vid sandlådan som har lock. I parken finns nyplanterade träd och nya sittplatser. Den större klätterställningen har en vriden stege, ribbänkar, vägg med hål för klättring och rutschkana. Den andra klätterställningen passar för små barn och har bakbord, vägglek med gröna ringar, lekrum, utkikshål och rutschkana.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se