Gottfridsberg Järpgatan

Fakta

Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

Lek inne i huset som har två temasidor, första sidan med fönster och balkong och andra sidan med havsvågor och en ståltornado att svinga sig nedför. I fören av en båt kan man sitta på trädäck, leka i sanden och manövrera med styrrodret på båtmasten. Med repet tar man sig upp till båtens utkikstorn uppe på gräskullen. I parken finns även en korggunga och grävskopa.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se