Gottfridsberg Lektorshagen

Fakta

Typ av lekplats:  Temalekplats
Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

I Lektorshagen går en upplevelsestig som leder till olika miljöer i naturen. Vid stigens entré finns en mötesplats med grillplats, boulebanor, gungor och en korggunga. I parken finns brevlådor med information om de olika rummen i parken. Naturen är fylld av pedagogiska möjligheter, med kottar, löv och lek i naturmiljöer lär sig barnen mer om djur och natur men även att räkna, hitta och beskriva sin omgivning.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se