Gottfridsberg Tjädergatan

Fakta

Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

Kom till parken och lek på den asfalterade spelplanen mellan bollplank och basketkorgar. Klättra i två olika klätterställningar och prova vilken rutschkana som går snabbast att åka nedför. Gunga på djuren eller spring på det roterande hjulet. Använd bakborden i sandlådan för att göra en härlig sandtårta som kan avnjutas vid picknickborden under träden.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se