Hackefors Hackeforsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Hackefors

Beskrivning

Följ grusstigen in till parken eller välj att hoppa mellan stockarna på motorikbanan. Klättra i repstegar, vila i klätternätet eller åk rutschkana och karusell. I parken kan man äta picknick vid bordet under eken eller vid boulebanan och sandlådan. Testa gungdjuren och svinga i gungorna. På gräsmattorna vid parken finns fotbollsmål och ett volleybollnät.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se