Hackefors Valsarevägen

Fakta

Geografiskt område:  Hackefors

Beskrivning

Innanför de låga häckarna vid fotbollsplanerna och gång- och cykelstråket finns redskap för barnens lek. Hoppa, spring och åk inlines över de mjuka kullarna. Snurra varandra eller vila en stund i de blå kopparna. Ta trappan upp till den runda sandlådan och använd borden till sandlek. På klätterställningen finns ribbstol, ringar, klätternät och rutschkana

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se