Hjulsbro Ekeborgsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

Kom hit och gunga, lek i sandlådan eller öva balans genom att stå på olika redskap. Här finns även en enklare kombinerad klätterlek och sköna sittplatser att vila på med utblick över parken. Ta med bouleklot och spela på grusbanan. Höj förväntningarna och kom ut och lek i sommar och höst!

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se