Hjulsbro Ektunavägen

Fakta

Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

I grönstråket mellan bostadshusen finns gott om utrymme för lek. Klätterställningen har flera olika rum med färglek och formlek. Upp och ned kommer barnen via rutschkana, klätterrep, klättervägg och glidandes i tornadon. Barnen kan även gunga, leka i sandlådan och sitta på gungdjur. Ta med cykel, inlines eller skejtbrädan för att åka över asfaltskullarna.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se