Hjulsbro Holmsvägen

Fakta

Lekplatsen vid Holmsvägen Hjulsbro
  • Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

Kom och hälsa på den gula och den svarta hönan! Du hittar dem mellan lekhuset, gungbrädan och gungdjuren. Gå upp på slänten och åk tillsammans i den breda rutschkanan. Gunga tillsammans i kompisgungan. Pausa vid de blå blommorna på den cirkelformade platsen. Sätt dig på kanten till sandlådan eller lasta upp sand på bakbordet. Prata till varandra i talrören.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar