Hjulsbro Västra Strandvägen

Fakta

Geografiskt område:  Hjulsbro

Beskrivning

Upptäck lekhusens olika rum med färglek, nättak, klätterrep, talrör, manövreringsroder, klätterväggar och rutschkanor. Lyft upp sand i skopan och dra upp till övervåningen, skjutsa sedan sanden nedför en ränna. Sitt ned på soldäcket med trappsteg ned till sandlådan. Gunga i tre olika gungor eller spring ut på stora gräsmattan nere vid Stångån.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se