Innerstaden S:t Larsparken

Fakta

Geografiskt område:  Innerstaden

Beskrivning

Bland runda buskar och sittbänkar finns en åsna med vagn som barnen kan rida på. I parken kan barnen se sig själva i de silvriga kupolerna, ropa i talrör eller leka i sandlådan. Gå in i lusthuset och när solen lyser syns olika färger på väggarna. Hoppa mellan betongcirklar i olika nivåer eller på studsmattor. Testa om du klarar av att hoppa över till nästa studsmatta!

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se