Innerstaden Strandgatan

Fakta

Geografiskt område:  Innerstaden

Beskrivning

Stanna till på promenaden längs Stångån för att leka i Ådalaparken. Välj mellan minst tio vägar upp i lekställningen. Ner kommer man genom att glida i tubrutschkanan eller tornadon. I lekhuset av trä finns hyllor och fönsterbräden att ställa medhavda leksaker på. Det går även att klättra på grenknutar. Självklart kan man stanna till i parken och bara vila i kompisgungan!

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se