Innerstaden Trädgårdsföreningen

Fakta

Lekplatsen vid Trädgårdsföreningen Innerstaden
  • Geografiskt område:  Innerstaden

Beskrivning

Trädgårdsleken får barnen en naturlig plats i Trädgårdsföreningens unika parkmiljö. Temat Trädgård upptäcks i varierande växtmiljöer, i lekredskap som snurrande frukter eller nyckelpigemönster på marken. Trädgårdsleken är fylld av lekutrustning i mindre och större skala vilket ger utmaningar för små och stora barn. Parken har två huvudentréer och området är indelad i olika leksektioner. I parken finns aktiviteter för ungdomar, vuxna och seniorer.

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar