Johannelund Centrum - Aktivitetspark

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Johannelund

Beskrivning

Intill lekplatsen och längre in i parken finns flera stationer med gymredskap som passar ungdomar, vuxna och seniorer. Maskinerna hittas lätt då de är starkt röda och gula och står på en färgglad gummimatta. Varje station har fyra träningsmaskiner, på maskinens mittstolpe finns instruktioner för hur den ska användas.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se