Johannelund Centrum - Temalekplats

Fakta

Typ av lekplats:  Temalekplats
Geografiskt område:  Johannelund

Beskrivning

Vid Johannelund Centrum finns både temalekplatsen Båt och Hav och aktivitetsparken med spontanidrott och stationer med träningsmaskiner i ett utegym för alla. Bland havets blå vågor står en segelbåt, klättra upp för relingen och upptäck skeppets olika rum på eller under båten. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se