Johannelund Johannelundsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Johannelund

Beskrivning

Bland tallar och bergshällar står en klätterställning, gungor och sandlåda. Här leker barnen nära naturen och leken varieras mellan lekredskap och fri lek bland träden. På klätterställningen finns utkikstorn, klätternät, ribbänkar, klättervägg och balansgång. I parken finns två gungor, sandlåda med sarg och några sittbänkar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se