Johannelund Skogslyckegatan

Fakta

Geografiskt område:  Johannelund

Beskrivning

Mellan de avskärmande buskarna och gräskullen kan barnen åka rutschkana nedför slänten. Leka i sandlådan med bakbord, lekhus och vippa på Noas ark och gunga i tre gungor. På två olika klätterväggar tar man sig upp i lekställningen med klätternät, rep, ribbstång och utkikstorn. Ta en paus på bänken kring trädet, på kullen eller gräsmattan på andra sidan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se