Johannelund Uranstigen

Fakta

Geografiskt område:  Johannelund

Beskrivning

Under den stora tallen har en båt strandat, kliv ombord och sitt på relingen. I närheten finns ännu en större båt som har fyllts med sand. Spring uppför kullen och spana ut över båtarna utifrån tornet. I parken kan barnen även hoppa mellan stockar, åka i den bredare rutschkanan, spela bollsporter vid basketkorgarna och bollplanken. Gunga tillsammans i kompisgungan.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se