Lambohov Arrendegatan

Fakta

Geografiskt område:  Lambohov

Beskrivning

Gå grusgången upp till den runda sandlådan, fortsätt på träterrassen som går över sanden in till sittstenarna. Nu är man i mitten av lekplatsen och ser ut över aktiviteterna. Här kan barnen vippa tillsammans på fjäderleken med fyra sittplatser, gå in i lekhus och ta fart i två gungor. Såklart kan man även leka i sanden och bland de många stenarna och träden i naturen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se