Lambohov Boställsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Lambohov

Beskrivning

Spring på grusstigen in bland svajande buskar och hitta nya gångar in till lekplatsen. På ett område med sand finns lekredskap som volträcke, gungor, kompisgunga, lekhus och sandlåda med sittsarg. Intill finns en stor gräsmatta. Där finns två bollplank och gott om utrymme för fri lek, picknick eller vila i det gröna.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se