Lambohov Slestadskolan

Fakta

Typ av lekplats:  Aktivitetspark
Geografiskt område:  Lambohov

Beskrivning

Lekplatsen vid Slestadskolan har nu blivit en aktivitetspark.  Aktivitetsparken erbjuder en bredd av rörelseaktiviteter, med karusellgungor, klätternät med korgar, mobilusgunga, panna för bollspel, basketkorg, grillplats, hänghörna, konstgräsplan med mera. Målet är att aktivitetsparken ska vara en mötesplats för hela stadsdelen med aktiviteter främst för ungdomar men även yngre och äldre.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se