Linghem Smultronvägen

Fakta

Geografiskt område:  Linghem

Beskrivning

Gunga tillsammans med andra barn och fyra röda fiskar på gungbrädan. Gunga själv på den gröna draken eller åt olika håll på fjäderleken med fyra platser. Baka i sanden vid det gula bordet. Sitt på träbänken kring sandlådan eller på sittbänkar vid gräsmattorna. Svinga i tre gungor eller spring runt mellan träden som finns runtomkring platsen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se