Linghem Trastsångsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Linghem

Beskrivning

Ta trappan eller repstegen upp till klätterställningen med utkikstorn, välj mellan att åka nedför rutschkanan eller glida ned på brandstången. Gunga i de fyra gungorna på den stora grusplanen med trästaket som inspringningsskydd eller att gå balansgång på träräcket. På sommaren blommar Schersminbuskarna i parken.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se