Linghem Ärenprisvägen

Fakta

Geografiskt område:  Linghem

Beskrivning

Samlas i lusthuset med sittbänkar. Se på eller åk skejtboard, inlines och cykel i skejtrampen. Vagga tillsammans i kompisgungan ovanför den röda gummimattan. Innanför grindarna finns flera lekredskap för yngre barn. Lek på klätterställningen med rutschkana, på fjädergunglek, i lekhus och med den svartvita kon. Vila vid Syrenbersån, gunga i gungor eller spela boule.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se