Ljungsbro Blommedalsvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

En bred ramp leder in i lekhuset med flera rum och klätternät för små barn. Hitta färg- och formlek, gå uppför trappan och åk rutschkana ned på den röda gummimattan. Ta fart i gungorna eller baka vid bordet i sandlådan. Klättra upp på fästena längs två trästockar som är ställda mot varandra. Sitt ner i en blomknopp av trä eller vid picknickborden.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se