Ljungsbro Evastigen

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

Vid gång- och cykelbanan finns en avlång plats för lek. Svinga i babygungan eller enpersonsgungan. Lek i sanden med bakbordet och vippa på gungdjuret. Gå trappan upp till tornet med rutschkana, åk ned och upptäck de små rummen inunder lekställningen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se