Ljungsbro Kanalvägen

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

Mellan gräsmattor, enar och kullar finns lek på sand, asfalt och gummimatta. Lek i de olika miljöerna, åk rutschkana nedför slänten och testa gungdjuren på gummimattan. Gunga, titta in i lekhus, hoppa mellan träpinnar och gå balansgång på träbommen. Spelplanen av asfalt är inramad av träsargar och har två basketkorgar.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se