Maspelösa

Fakta

Geografiskt område:  Maspelösa

Beskrivning

På lekplatsen i Maspelösa finns lek för de yngre och de äldre barnen. Här finns kullar för springsugna ben och pulkaåkning. Här finns även en klätterställning, gungor, ett lekhus och en sandlåda.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se