Ljungsbro Korpbergsgatan

Fakta

Geografiskt område:  Ljungsbro

Beskrivning

Kom och vila i hängmattan. Samlas vid picknickbordet eller titta på när barnen leker på gungdjur och åker rutschkana eller karusell. Lek i sandlådan med bakbordet. Hoppa mellan stockar och stenar som går runtom hela platsen. Utmanas i den längre banan med stora stenar och träpolar. Fortsätt vidare in i skogspartiet över bryggor och sen tillbaka till parken igen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se